Voorwaarden betreffende het gebruik van de website van MotorGarantie.

RIGID Garantie b.v. heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via de website van MotorGarantie op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor MotorGarantie haar verontschuldigingen aanbiedt.

RIGID Garantie b.v. geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze website wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. RIGID Garantie b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van MotorGarantie en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van MotorGarantie. RIGID Garantie b.v. is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolgschade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van MotorGarantie wordt verkregen.

Alle aan RIGID Garantie b.v. verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van RIGID Garantie b.v. mag niets van MotorGarantie gekopieerd worden.