Wat is de looptijd van MotorGarantie?
De looptijd van MotorGarantie wordt bepaald door de verkoper. Deze wordt vastgelegd op de offerte, in het koopcontract en/of de verkoopfactuur.

Kan de MotorGarantie ook verlengd worden?
Nee, MotorGarantie wordt uitsluitend afgesloten bij aankoop van een nieuwe of gebruikte motor of motorscooter. Het is niet mogelijk MotorGarantie na de aankoop te verlengen.

Wat valt er onder MotorGarantie?
In artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van MotorGarantie staat de omvang van de garantie omschreven, alsmede alle uitsluitingen.

Wordt op alle verkochte motoren bij een aangesloten motorzaak MotorGarantie verleend?
Ja. De motorzaak kan wel samen met u uitzonderingen of uitsluitingen afspreken en legt dit vast in de offerte, het koopcontract en/of de factuur.

Waar kan ik hulp krijgen bij een geschil?
Alle bij MotorGarantie aangesloten motorzaken zijn verplicht om garantie te verlenen volgens de Algemene Voorwaarden van MotorGarantie. Bent u van mening dat dit niet of onvoldoende gebeurt, dan neemt u contact op met MotorGarantie.

Binnen welke termijn dient een geschil doorgegeven te worden?
Indien er sprake is van een geschil dient u dit binnen 14 dagen te melden aan MotorGarantie.

Wat gebeurt er met de garantie als de motorzaak failliet gaat?
De daadwerkelijke garantie op de aangeschafte motor /motorscooter wordt verstrekt door de verkopende motorzaak. Bij een eventueel faillissement wordt deze garantie niet overgedragen aan een andere aangesloten motorzaak en/of MotorGarantie.