Garantie op een motor, hoe zit dat nu precies? In verschillende media wordt beweerd dat de wettelijke garantie op tweedehands motoren 12 maanden zou zijn. Echter, er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland. (lees hier het bericht op Rijksoverheid.nl)

Er is door deze onjuiste berichtgeving verwarring ontstaan over de omstandigheden waaronder garantie kan worden verstrekt. MotorGarantie biedt daarom met Algemene Voorwaarden duidelijkheid aan de verkoper en de koper.

Een koper van een motor heeft recht op een goede motor.

Een koper van een motor heeft uiteraard recht op een goede motor. Wat de koper van een motor mag verwachten, hangt onder andere af van de informatie die de verkoper geeft, de prijs, het bouwjaar, het schadeverleden en de onderhoudshistorie. Afgezien van dit recht kunnen de verkoper en de koper een afspraak maken over garantie bij de aankoop van een motor zodat voor beide partijen duidelijk is wat zij van elkaar mogen verwachten, mits dit uiteraard geen afbreuk doet aan de rechten van de koper.

In de praktijk zal er bij een geschil, waar partijen niet uitkomen, door de rechter een uitspraak worden gedaan die onder andere gebaseerd is op de verwachtingen van de koper bij de aankoop van de motor. Bij een nieuwe motor is die verwachting zeker anders dan bij een motor van twintig jaar oud. Hagelnieuw of 200.000 km op de teller, dat verschil spreekt voor zich.

12 maanden garantie is niet een wettelijke standaard.

De bewering dat een garantieperiode van 12 maanden standaard is, is dus onjuist. De wet spreekt wél over een periode van 12 maanden wanneer het gaat over de bewijslast. Als de motor binnen een periode van 12 maanden na aflevering een gebrek vertoont dat de koper niet hoefde te verwachten, dan wordt vermoed dat dit gebrek al bij de aflevering van de motor bestond. Dit is alleen anders als de verkoper aantoont dat dit anders is of als de aard van de afwijking zich tegen dit vermoeden verzet.

Samengevat: er is dus geen standaard garantieperiode van 12 maanden. Wat een koper van zijn motor mag verwachten, is onder andere afhankelijk van de informatie over de motor, de prijs, het bouwjaar, het schadeverleden en de onderhoudshistorie. Hier is geen vaste termijn aan te koppelen. Voor meer zekerheid kunnen de verkoper en de koper een garantieperiode afspreken, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten van de koper. Als zich binnen deze periode een gebrek voordoet waarvoor de garantie geldt, dan is het duidelijk dat de verkoper het gebrek moet verhelpen.

Motorzaken die zich aansluiten bij MotorGarantie maken gebruik van onze duidelijke voorwaarden.

Motorzaken die zich aansluiten bij MotorGarantie staan achter de kwaliteit van hun motoren en willen graag dat klanten deze zekerheid hebben en ervaren. Dat is de reden waarom duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. De verkoper en koper kunnen daarnaast steeds aanvullende afspraken maken over een garantieperiode  mits de rechten van de koper daardoor niet worden beperkt. Dat geeft ruimte voor beide partijen.

MotorGarantie, gegarandeerd motorplezier.

Mocht er desondanks na de aankoop toch een verschil van inzicht zijn over de invulling van de garantieafspraken dan zal MotorGarantie de kwestie onderzoeken. MotorGarantie kan daarbij een onafhankelijke derde partij inschakelen voor een technisch onderzoek. In de meeste gevallen komt het niet zo ver en kunt u zorgeloos genieten van het motorrijden.

Linken / bronnen:
Rijksoverheid: bescherming van consumenten, garantie

Autoriteit Consument en Markt, Consuwijzer.

Motorgarantie motorzaken