Privacyverklaring

MotorGarantie is een concept van Rigid Garantie B.V. dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77364430 en gevestigd in Epe. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MotorGarantie en persoonsgegevens

MotorGarantie hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij MotorGarantie zijn en dat MotorGarantie zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de begeleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons allemaal doen met de informatie die we over u hebben.

Persoonsgegevens die MotorGarantie verwerkt

MotorGarantie verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en/of omdat uw deze zelf aan MotorGarantie verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

> Voor- en Achternaam
> E-mailadres
> Telefoonnummer

Doel(en) en grondslag(en) van de verwerking van persoonsgegevens

MotorGarantie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van onze Algemene Voorwaarden;
Om met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Het bewaren van persoonsgegevens

MotorGarantie bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard nadat onze overeenkomst is geƫindigd.

De beveiliging van persoonsgegevens

MotorGarantie slaat de persoonsgegevens die u aanlevert veilig op in een gecontroleerde sterk beveiligde omgeving, die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaring. MotorGarantie neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via info@motorgarantie.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door MotorGarantie niet verkocht aan derden, maar enkel verstrekt aan haar sub-verwerkers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MotorGarantie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de verwerking van de door MotorGarantie verzamelde persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via info@MotorGarantie.nl
U hebt de volgende rechten:

> uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
> inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
> het laten corrigeren van fouten;
> het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
> bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
> recht van overdracht van uw gegevens aan een ander (mits dit niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Profilering

MotorGarantie gebruikt, na acceptatie, cookies op haar website www.MotorGarantie.nl Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt om een goed functioneren van onze website te verzekeren en om uw toegang te vergemakkelijken door informatie te verzamelen omtrent uw voorkeuren. Aanvullend verzamelt MotorGarantie informatie over hoe u omgaat met onze diensten en met diensten van onze partners, zoals reclamediensten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In principe kunt u onze website ook zonder cookies gebruiken. Indien u onze website volledig en gemakkelijk wilt gebruiken, raden wij u aan om de cookies te accepteren.

MotorGarantie gebruikt verschillende typen cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies staan MotorGarantie toe gedurende uw browsersessie gegevens op te slaan. Deze functionele cookies worden gewist wanneer u uw browser sluit en onze website verlaat;

First-party cookies
First-party cookies worden via de website geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. MotorGarantie gebruikt deze dienst om door middel van rapportages bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Third-party cookies
Third-party cookies worden geplaatst door een derde die los staat van onze website, bijvoorbeeld om uw surfgedrag en uw persoonlijke voorkeuren te registreren in het kader van commerciƫle doeleinden.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.